Klub podróżnika
phone +48 33 813 90 00 phone infolinia 801 62 62 84

Taryfy dla obcokrajowców

Taryfy opłat konsularnych za wizy rosyjskie dla obcokrajowców (w złotych)

Kraj

Kategoria wizy

W ten sam dzień

Na następny dzień

Na 2. dzień roboczy

Na 3. dzień roboczy

Na 4. dzień roboczy

Na 5. dzień roboczy

Na 6. dzień roboczy

Australia

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

640

416

352

288

224

192

160

dwukrotna tranzytowa

778

554

490

426

362

330

298

wielokrotna

1040

816

752

688

624

592

560

Austria
(ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

691

467

403

339

275

243

211

dwukrotna tranzytowa

902

678

614

550

486

454

422

wielokrotna

1632

1408

1344

1280

1216

1184

1152

Belgia
(ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

768

544

480

416

352

320

288

dwukrotna tranzytowa

938

714

650

586

522

490

458

wielokrotna

1699

1475

1411

1347

1283

1251

1219

Brazylia

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

848

624

560

496

432

400

368

dwukrotna tranzytowa

800

576

512

448

384

352

320

wielokrotna

1040

816

752

688

624

592

560

Bułgaria

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

640

416

352

288

224

192

160

dwukrotna tranzytowa

720

496

432

368

304

272

240

wielokrotna

944

720

656

592

528

496

464

Chiny
(oryginał dokumentów + karta stałego pobytu w Polsce)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

640

416

352

288

224

192

160

dwukrotna tranzytowa

800

576

512

448

384

352

320

wielokrotna

960

736

672

608

544

512

480

Chorwacja

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

576

352

288

224

160

128

96

dwukrotna tranzytowa

656

432

368

304

240

208

176

wielokrotna

880

656

592

528

464

432

400

Czechy
(ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

672

448

384

320

256

224

192

dwukrotna tranzytowa

736

512

448

384

320

288

256

wielokrotna

992

768

704

640

576

544

512

Kraj

Kategoria wizy

W ten sam dzień

Na następny dzień

Na 2. dzień roboczy

Na 3. dzień roboczy

Na 4. dzień roboczy

Na 5. dzień roboczy

Na 6. dzień roboczy

Dania (ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

640

416

352

288

224

192

160

dwukrotna tranzytowa

768

544

480

416

352

320

288

wielokrotna

1088

864

800

736

672

640

608

Estonia (ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

608

384

320

256

192

160

128

dwukrotna tranzytowa

666

442

378

314

250

218

186

wielokrotna

778

554

490

426

362

330

298

Finlandia (ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

637

413

349

285

221

189

157

dwukrotna tranzytowa

637

413

349

285

221

189

157

wielokrotna

637

413

349

285

221

189

157

Francja
(ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

688

464

400

336

272

240

208

dwukrotna tranzytowa

797

573

509

445

381

349

317

wielokrotna

1062

838

774

710

646

614

582

Grecja (ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

896

672

608

544

480

448

416

dwukrotna tranzytowa

1085

861

797

733

669

637

605

wielokrotna

1318

1094

1030

966

902

870

838

Gruzja
(oryginał dokumentów + karta stałego pobytu w Polsce)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

522

298

234

170

106

74

42

dwukrotna tranzytowa

560

336

272

208

144

112

80

wielokrotna

672

448

384

320

256

224

192

Hiszpania (ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

666

442

378

314

250

218

186

dwukrotna tranzytowa

778

554

490

426

362

330

298

wielokrotna

1251

1027

963

899

835

803

771

Holandia
(ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

707

483

419

355

291

259

227

dwukrotna tranzytowa

854

630

566

502

438

406

374

wielokrotna

1680

1456

1392

1328

1264

1232

1200

Kraj

Kategoria wizy

W ten sam dzień

Na następny dzień

Na 2. dzień roboczy

Na 3. dzień roboczy

Na 4. dzień roboczy

Na 5. dzień roboczy

Na 6. dzień roboczy

Indie
(oryginał dokumentów + karta stałego pobytu w Polsce)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

529

463

397

331

265

232

199

dwukrotna tranzytowa

479

413

347

281

215

182

149

wielokrotna

924

858

792

726

660

627

594

Irlandia

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

710

486

422

358

294

262

230

dwukrotna tranzytowa

867

643

579

515

451

419

387

wielokrotna

1053

829

765

701

637

605

573

Izrael
(ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

656

432

368

304

240

208

176

dwukrotna tranzytowa

816

592

528

464

400

368

336

wielokrotna

1600

1376

1312

1248

1184

1152

1120

Japonia

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

509

285

221

157

93

61

29

dwukrotna tranzytowa

509

285

221

157

93

61

29

wielokrotna

509

285

221

157

93

61

29

Kanada

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

678

454

390

326

262

230

198

dwukrotna tranzytowa

746

522

458

394

330

298

266

wielokrotna

1014

790

726

662

598

566

534

Demokratyczna Republika Korei Północnej
(oryginał dokumentów + karta stałego pobytu w Polsce)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

640

416

352

288

224

192

160

dwukrotna tranzytowa

800

576

512

448

384

352

320

wielokrotna

1104

880

816

752

688

656

624

Korea Południowa

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

624

400

336

272

208

176

144

dwukrotna tranzytowa

768

544

480

416

352

320

288

wielokrotna

1056

832

768

704

640

608

576

Litwa
(ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

614

390

326

262

198

166

134

dwukrotna tranzytowa

614

390

326

262

198

166

134

wielokrotna

714

490

426

362

298

266

234

Kraj

Kategoria wizy

W ten sam dzień

Na następny dzień

Na 2. dzień roboczy

Na 3. dzień roboczy

Na 4. dzień roboczy

Na 5. dzień roboczy

Na 6. dzień roboczy

Łotwa

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

608

384

320

256

192

160

128

dwukrotna tranzytowa

736

512

448

384

320

288

256

wielokrotna

736

512

448

384

320

288

256

Meksyk

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

880

656

592

528

464

431

400

dwukrotna tranzytowa

960

736

672

608

544

512

480

wielokrotna

1024

800

736

672

608

576

544

Mongolia

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

592

368

304

240

176

144

112

dwukrotna tranzytowa

704

480

416

352

288

256

224

wielokrotna

960

736

672

608

544

512

480

Niemcy
(ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

630

406

342

278

214

182

150

dwukrotna tranzytowa

781

557

493

429

365

333

301

wielokrotna

1440

1216

1152

1088

1024

992

960

Norwegia (ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

618

394

330

266

202

170

138

dwukrotna tranzytowa

707

483

419

355

291

259

227

wielokrotna

938

714

650

586

522

490

458

Nowa Zelandia

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

576

352

288

224

160

128

96

dwukrotna tranzytowa

592

368

304

240

176

144

112

wielokrotna

960

736

672

608

544

512

480

Portugalia (ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

778

554

490

426

362

330

298

dwukrotna tranzytowa

874

650

586

522

458

426

394

wielokrotna

1152

928

864

800

736

704

672

Republika Południowej Afryki

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

624

400

336

272

208

176

144

dwukrotna tranzytowa

672

448

384

320

256

224

192

wielokrotna

1248

1024

960

896

832

800

768

Kraj

Kategoria wizy

W ten sam dzień

Na następny dzień

Na 2. dzień roboczy

Na 3. dzień roboczy

Na 4. dzień roboczy

Na 5. dzień roboczy

Na 6. dzień roboczy

Rumunia

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

608

384

320

256

192

160

128

dwukrotna tranzytowa

704

480

416

352

288

256

224

wielokrotna

976

752

688

624

560

528

496

Serbia i Czarnogóra

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

592

368

304

240

176

144

112

dwukrotna tranzytowa

672

448

384

320

256

224

192

wielokrotna

896

672

608

544

480

448

416

Słowacja

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

640

416

352

288

224

192

160

dwukrotna tranzytowa

720

496

432

368

304

272

240

wielokrotna

1056

832

768

704

640

608

576

Słowenia

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

592

368

304

240

176

144

112

dwukrotna tranzytowa

688

464

400

336

272

240

208

wielokrotna

1024

800

736

627

608

576

544

Szwajcaria

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

733

509

445

381

317

285

253

dwukrotna tranzytowa

963

739

675

611

547

515

483

wielokrotna

1814

1590

1526

1462

1398

1366

1334

Szwecja (ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

662

438

374

310

246

214

182

dwukrotna tranzytowa

771

547

483

419

355

323

291

wielokrotna

1171

947

883

819

755

723

691

Tajlandia

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

608

384

320

256

192

160

128

dwukrotna tranzytowa

720

496

432

368

304

272

240

wielokrotna

960

736

672

608

544

512

480

Tajwan

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

666

442

378

314

250

218

186

dwukrotna tranzytowa

755

531

467

403

339

307

275

wielokrotna

1002

778

714

650

586

554

522

Kraj

Kategoria wizy

W ten sam dzień

Na następny dzień

Na 2. dzień roboczy

Na 3. dzień roboczy

Na 4. dzień roboczy

Na 5. dzień roboczy

Na 6. dzień roboczy

Turcja
(oryginał dokumentów + karta stałego pobytu w Polsce)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

608

384

320

256

192

160

128

dwukrotna tranzytowa

608

384

320

256

192

160

128

wielokrotna

928

704

640

576

512

480

448

Turkmenistan

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

602

378

314

250

186

154

122

dwukrotna tranzytowa

618

394

330

266

202

170

138

wielokrotna

992

768

704

640

576

544

512

USA

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

960

736

672

608

544

512

480

dwukrotna tranzytowa

1120

896

832

768

704

672

640

wielokrotna

1140

1216

1152

1088

1024

922

960

Wielka Brytania

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

643

419

355

291

227

195

163

dwukrotna tranzytowa

701

477

413

349

285

253

221

wielokrotna

1027

803

739

675

611

579

547

Węgry

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

666

442

378

314

250

218

186

dwukrotna tranzytowa

851

627

563

499

435

403

371

wielokrotna

1158

934

870

806

742

710

678

Wietnam
(oryginał dokumentów + karta stałego pobytu w Polsce)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

582

358

294

230

166

134

102

dwukrotna tranzytowa

589

365

301

237

173

141

109

wielokrotna

800

576

512

448

384

352

320

Włochy
(ubezpieczenie)

jednokrotna
turystyczna, tranzytowa

579

355

291

227

163

131

99

dwukrotna tranzytowa

736

512

448

384

320

288

256

wielokrotna

1389

1165

1101

1037

973

941

909